детское постельное белье

" />

Optimal - učbeniški komplet

21.05.2014

Popolnoma je prilagojen opisom ravni jezikovnega znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru. Vsi učbeniki so potrjeni in skladni z učnim načrtom. Ta sodobni učbenik omogoča učitelju ustvarjalno delo in intuitivno prilagajanje vsakokratni učni situaciji. Ciljna skupina so mladi odrasli (od 16. leta naprej) in odrasli brez predznanja (začetno učenje jezika). Vsi trije učbeniki pripravljajo na nove certifikate Start Deutsch 1 in 2 ter Zertifikat Deutsch.

Optimal A1 - CD Optimal A2 - učbenik Optimal B1 - učbenik
Optimal A1
učbenik
Optimal A2
učbenik
Optimal B1
učbenik

PREDNOSTI:

 • Orientira se po Skupnem evropskem jezikovnem okviru in tako so v središču sporazumevalni cilji.
 • Tematsko so v ospredju situacije iz realnega življenja v nemško govorečih deželah.
 • Odprte naloge omogočajo sporazumevanje od samega začetka.
 • K sporazumevanju prispevajo tudi različna jezikovna sredstva.
 • Kratke enote omogočajo hiter učni napredek.
 • Posebne enote za utrjevanje olajšajo osvajanje in uporabo učnih strategij in tehnik. Uvrščene so tudi v delovni zvezek, ki še dodatno spremlja učni proces.
 • Kreativno delo z besediščem prispeva k razvoju jezikovnih sposobnosti.
 • Od samega začetka je veliko pozornosti namenjene vaji in utrjevanju pravilne izgovarjave.
 • Delo s slovnico v učbeniku deluje po principu zbiranje – razvrščanje – sistematiziranje in tako zagotavlja izkustveno učenje. V delovnem zvezku so zbrane dodatne naloge za utrjevanje.
 • Dodatne strani za utrjevanje v delovnem zvezku in zvezek s testi omogočajo preverjanje naučenega po vsaki enoti.
 • Najpomembnejše nasvete za pouk najdete v priročniku za učitelje, dodatno gradivo za utrjevanje pa na zgoščenki, priloženi priročniku.

Optimal A1 - dz Optimal A1 - intenzivna vadnica Optimal A1 - vadnica s testi

Optimal A1
delovni zvezek 

Optimal A1
intenzivna vadnica
Optimal A1
vadnica s testi

STRUKTURA UČNEGA GRADIVA

 • V vsaki enoti najdete 3 strani s privlačno temo iz nemško govorečih dežel in 5 strani za utrjevanje naučenega (v rubrikah Training, Wortschatz, Aussprache in Grammatik).
 • Navajanje učnih ciljev na robu strani prispeva k preglednosti učnega procesa.
 • Osnovna jezikovna sredstva za najpomembnejše situacije so zbrana na enem mestu.
 • Pri vsaki enoti so tudi napotki v zvezi z dodatnim gradivom, ki je na voljo na spletu (www.klett-langenscheidt.de).
 • Vsaka stran v učbeniku se zrcali tudi v delovnem zvezku, kjer so zbrane naloge za utrjevanje.
 • Vsaka enota v delovnem zvezku se konča s samoocenjevalnim testom, ki izhaja iz Skupnega evropskega jezikovnega okvira.
 • Učbenik vsebuje tudi dodatek za pravilno izgovarjavo in abecedni seznam besed.
 • Delovni zvezek pa na koncu vsebuje dodatek z vsemi zbranimi jezikovnimi sredstvi, pregledom slovnice in rešitvami.

Avdiozgoščenke k učbeniku Optimal so nepogrešljive; vsebujejo vse slušne posnetke, obravnavane v učbeniku.
Dodatna komponenta, zvezek s testi, vam olajša pripravo na teste ali preverjanje znanja.
Dodatna intenzivna vadnica vsebuje še več vaj in nalog za utrjevanje in ponavljanje.

Objavi na:

Nazaj