Nove potrditve Rokusovih učbenikov

19.11.2012

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 152. seji, ki je trajala od 25. oktobra 2012, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

  • Glasba danes in nekoč 6, učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu
  • Glasba danes in nekoč 9, učbenik za glasbeno vzgojo v 9. razredu

SREDNJA ŠOLA:

  • Nouveau Rond Point 2, učbenik za francoščino kot 2. oz. 3. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

Nazaj