Mednarodni kongres učiteljev španščine - PRESTAVLJENO

09.03.2020

Obvestilo

Skladno z uredbo Ministrstva za zdravje smo primorani preložiti izvedbo prvega mednarodnega kongresa učiteljev španščine na kasnejši datum. Predvidoma se bo kongres izvedel konec septembra.

Že plačane kotizacije se prenesejo na nov termin, rezervacije v hotelu Lovec so bile odpovedane.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Organizacijski odbor Mednarodnega kongresa učiteljev španščine


Kot predavatelj/-ica lahko na kongresu sodelujete z naslednjimi možnimi prispevki:

1) referat, v katerem boste z udeleženci delili primer dobre prakse (20 minut predstavitve + 10 min za diskusijo),

2) referat, ki bo predstavil znanstvene izsledke vašega raziskovalnega dela (20 minut predstavitve + 10 min za diskusijo),

3) delavnica za udeležence kongresa (45 minut delavnice + 15 min za diskusijo)

Ker bo kongres dvodnevni, bo poskrbljeno tudi za večerno druženje, ki je v hispanističnih krogih vedno prijetno. Hotel Lovec nudi vsem udeležencem kongresa ugodnejšo nastanitev, ki jo lahko rezervirate preko tega obrazca.

VABILO
CENIK KOTIZACIJE
CENIK SPONZORSTVA
ORGANIZACIJSKI IN PROGRAMSKI ODBOR KONGRESA

Za več informacij glede samega dogodka, se lahko obrnete na organizacijski odbor SDUŠ: tevt21Atevt/tj.

Kot glavni sponzor tega jubilejnega dogodka, ki že vsa leta s ponosom podpira delovanje SDUŠ, se z veseljem predstavlja Založba Rokus Klett.Aviso

Debido a las nuevas medidas de seguridad para prevenir la propagación del virus COVID-19, nos sentimos obligados a posponer nuestro primer congreso internacional de profesores de español en Eslovenia hasta nuevo aviso. Creemos que podría llevarse a cabo hacia fines de septiembre. 

Rogamos a todos los ponentes y participantes, así como también a los auspiciantes sepan comprender la situación. Las matrículas y los aranceles abonados serán revalidados para el congreso, mientras que todas las reservas de alojamiento en el hotel Lovec han sido canceladas.

Comité de organización y programación del Congreso Asociación Eslovena de Profesores de Español


Los ponentes podrán elegir una de las siguientes modalidades:

- ponencia con ejemplos de buenas prácticas de ELE (20  minutos de presentación + 10 minutos de discusión)

-  ponencia en la que presentará su trabajo de investigación (20 minutos de presentación + 10 minutos de discusión)

- taller para los participantes del Congreso (45 minutos de taller + 15 minutos para la discusión)

Puesto que  es un congreso de dos días los participantes podrán alojarse en el mismo Hotel Lovec y asímismo disfrutar de una agradable velada al mejor estilo hispano.  

Enlaces:

INVITACIÓN
ALOJAMIENTO
PAGO DE MATRÍCULA
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO

Para cualquier consulta pueden dirigirse a la dirección de correo del comité organizador: tevt21Atevt/tj

Patrocinador principal del congreso:

La editorial Rokus Klett tiene el agrado de participar como principal patrocinador de este evento y se enorgullece de haber apoyado la labor de la Asociación Eslovena de Profesores de Español durante todos estos años.

Nazaj