Individualna predstavitev novih učbenikov za biologijo v gimnazijah

15.03.2013

Spoštovani!
V letu 2011 smo v Založbi Rokus Klett pripravili učbenik biologije za gimnazije z naslovom Kjer se življenje začne. V letošnjem letu temu učbeniku dodajamo tri nove
učbeniške naslove: Čudovite oblike, Iskanje izvora in Spoznajmo svoje domovanje, ki zgodbo o življenju na našem planetu celovito zaokrožujejo.

več o predstavitvah in prijava >>

Nazaj