Dilo en espanol 2013

09.10.2012

Slovensko društvo učiteljev španščine organizira šolsko in državno tekmovanje srednješolcev iz znanja španščine tudi v letošnjem šolskem letu.

ŠOLSKO TEKMOVANJE
Šolsko tekmovanje organizira in izvede aktiv učiteljev španščine na posamezni šoli, med 18. in 22. marcem 2013. Naloge za šolsko tekmovanje pripravi državna tekmovalna komisija. Na šolsko tekmovanje se lahko prijavi vsak dijak šole, ki se španščino uči 3. leto in španščina ni njegov materni jezik ter se tega jezika ni učil več kot eno leto v špansko govoreči deželi.

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Na državno tekmovanje se uvrstijo dijaki, ki so na šolskem tekmovanju dosegli 70 % vseh točk. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da prag spremeni iz objektivnih okoliščin (npr. manjše število udeležencev).

Državno tekmovanje ter zaključna prireditev s kulturnim programom in podelitvijo nagrad najboljšim dvajsetim dijakom bosta potekala 20. aprila 2013 na Gimnaziji Nova Gorica. Razpisana tema s področja kulture in civilizacije je Ekvador (tematska področja pripravi Urša Geršak). Rok za prijavo dijakov na državno tekmovanje je 8. april 2013.

Javni razpis tekmovanja >>

Obrazec za prijavo na državno tekmovanje >>

Nazaj