Barve jezika - nov učni komplet za slovenščino

15.02.2016

Barve jezika

Z veseljem vam predstavljamo novo učno serijo Barve jezika za jezikovni pouk slovenščine v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah, ki je rezultat dolgoletnih izkušenj avtorjev, podprtih s sodobnimi spoznanji jezikoslovne in didaktične stroke.

Učni komplet za 1. letnik sestavljata učbenik in samostojni delovni zvezek (v dveh delih). Učne vsebine so predstavljene v šestih poglavjih: Sporazumevanje, Tvorjenje in sprejemanje besedil, Govorjenje in poslušanje, Pisanje in branje, Razvoj slovenskega jezika, Nastanek in razvoj pisave.

Samostojni delovni zvezek, ki velja za sodobno in priljubljeno obliko učnega gradiva, je osrednji del kompleta. Omogoča samostojno uporabo, saj so v njem združeni elementi oz. vsebine iz učbenika in delovnega zvezka. Njegova struktura je smiselno zaokrožena in sledi načelom postopnega usvajanja znanja ter veščin. Na začetku vsakega poglavja je uvodna enota, ki je namenjena ugotavljanju predznanja in napovedi vsebin ter ciljev.

Sledijo učne enote, ki obsegajo motivacijske naloge, raznovrstna izhodiščna besedila, naloge za usvajanje in utrjevanje znanja ter nazorno razlago jezikovnih pojmov z izpostavljenimi ključnimi besedami. Vsako poglavje se zaokroži z enoto za preverjanje usvojenega znanja. V gradivo je vključeno usvajanje bralnih strategij, strategij govorjenja in poslušanja, pisanja, razumevanja, izrekanja mnenja, primerjanja, povzemanja in učenja. Gradivo spodbuja dejavno vlogo dijaka pri usvajanju nove snovi in pri usmerjanju lastnega učnega procesa.

Vabimo vas, da si na spletni strani www.irokus.si ogledate delovno različico prvega poglavja iz samostojnega delovnega zvezka za 1. letnik. Učbenik in samostojni delovni zvezek za 1. letnik bosta na voljo že spomladi 2016. V naslednjih letih jima bodo sledile še izdaje za 2., 3. in 4. letnik.

V prepričanju, da bo nova serija izpolnila vaša pričakovanja in ponudila možnost novih metod učenja, vas vabim, da se udeležite predstavitvenih seminarjev.

Andreja Ponikvar,
urednica za slovenščino
Založba Rokus Klett

PRIJAVITE SE NA PREDSTAVITEV
in si zagotovite brezplačni izvod!

Barve jezika

 

>> PRIJAVITE SE NA PREDSTAVITEV <<

 Barve jezika

>> PRIJAVITE SE NA PREDSTAVITEV <<

Nazaj